Dodávka 3,5t

- kryté dodávkové auto
- úložný objem 15,5m3 (193×/130-180/×310 – 3 Europaliety)
- úžitková nosnosť 0,9t

0,35€/km 15€/hod
Cena 1 pracovník / hod.

- účtujeme reálnu dobu jazdy za pracovníkov okrem vodiča v rámci Slovenska a do zahraničia

12€/hod

- v prípade záujmu o medzinárodnú prepravu, Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. Kontakt na e-mailovej adrese dopyt@brbau.eu
- všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH
- stojné účtujeme iba počas nakladania a vykladania auta, alebo v prípade vzniku časového posunu, zapríčineného zákazníkom
- minimálna fakturovaná sadzba je dvojnásobok hodinovej sadzby
- počas jazdy mimo mesta Prievidza a Novák účtujeme len kilometre + hodinová sadzba počas doby nakládky/vykládky
- pri výpočte ceny v rámci Prievidze vychádzame z reálneho času, t.j. nepočítame začatú hodinu, ale skutočný čas trvania prepravy

Výška ložnej plochy (A) 1 932 mm
Dĺžka ložnej plochy (B) 3 100 mm
Šírka ložnej plochy (C) 1 870 mm
Celková dĺžka (D) 5 413 mm
Celková šírka (E) 2 050 mm
Celková výška (F) 2 522 mm

B&R-BAU s.r.o.
Obrancov mieru 1090/52
Lehota pod Vtáčnikom 97242

Mobil: +421 940 602 101
E-Mail: info@brbau.eu
Web: www.advima.sk