Príplatky za vŕtanie:
Vŕtanie pod uhlom iným ako 90° +10%
Vŕtanie vo výške nad 1,75-3m +15%
Vŕtanie vo výške nad 3m +25%
Vŕtanie do stropu +40%
Pre otvory hlbšie ako 420mm +15%
Vŕtanie muriva za sucha +20%
Zachytávanie chladiacej vody +15%
Príplatok pri výstuži hrubšej ako 16mm + 20%
Kotva 1€ / ks
Chemická kotva 10€/ ks
Doprava 0,37€/ km
Prestoj 12€/hod
Práca cez víkend +25%

 

Podmienky:

-Objednávateľ vytýči požadované otvory!!!
-Objednávateľ zabezpečí zdroj el. energie 230/400V a  vody!
-Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných objektov!
-Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania / rezania

Ceny sú uvedené bez DPH!

Jadrové vŕtanie

  • predstavuje profesionálne vytváranie otvorov do betónových panelov, armovaných betónov, kameňa, tehly a pod.
  • Je to najefektívnejší spôsob ako vytvoriť otvor bez škôd.
  • Využitie má všade tam, kde je potrebné viesť inštalácie cez steny elektroinštalačné vedenia, klimatizačné potrubia, kúrenia, bytové stupačky, odpadové potrubia a pod.

Výhody jadrového vŕtania:
✓ vysoká presnosť
✓ takmer bez vibrácií
✓ rýchlosť
✓ možnosť vŕtať cez výstuže

Sme vybavení systémom DD-WMK od značky HILTI na zachytávanie kalu pri vŕtaní na mokro. Tým pádom vieme vytvoriť čisté podmienky na vŕtanie v bytoch, domoch, v spustených prevádzkach.
Vŕtame strojmi HILTI DD 500- CA , DD 110-W

Vŕtanie je možné:
- Vodorovne, zvisle, pod uhlom, do stropu
- Do materiálov: tehla, betón, železobetón
- Suché aj mokré vŕtanie
- Maximálna hĺbka vrtu: 2,5 m
- Maximálny priemer vrtu: 600 mm

Pri väčších objednávkach poskytujeme zľavu.

B&R-BAU s.r.o.
Obrancov mieru 1090/52
Lehota pod Vtáčnikom 97242

Mobil: +421 940 602 101
E-Mail: info@brbau.eu
Web: www.advima.sk